Tweets

Katholiek Nieuwsblad - - KNVARIA -

Op het Jour­naal: ‘de kaas­prik­ker in de Twee­de Ka­mer is ver­van­gen’. Een nieuw­si­tem over de het blok hout waar­in de Ne­der­land­se vlag staat. Ik kan vre­dig ster­ven. @ruurd­jan­sen

Ik lees dat de vis­win­kel aan het Spui dicht moet om­dat er Engels ge­spro­ken wordt. Ik hoop niet dat ie­mand van de ge­meen­te even bij de UvA bin­nen­loopt. @jj­vpe­perstra­ten

Even hè. Er wordt steeds maar ge­daan als­of het sum­mum van eman­ci­pa­tie is dat al­le moe­ders full­ti­me wer­ken, maar mis­schien is het een idee om ook eens te kij­ken naar de mo­ge­lijk­he­den voor va­ders om NIET full­ti­me te wer­ken en meer bij de kin­de­ren te zijn? @aaf­keromeijn

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.