Maan­licht

Katholiek Nieuwsblad - - KNSTACCATO -

Het Beaux Arts Trio is het al­ler­bes­te pi­a­no­trio dat ik ken. Van­af 1955 heeft het trio we­reld­wijd zo’n beet­je al­le be­lang­rij­ke pi­a­no­trio’s uit­ge­voerd. Het laat­ste con­cert was in 2008. De be­zet­ting van het trio is een aan­tal ma­len ge­wij­zigd. De Ame­ri- kaan­se pi­a­nist Me­na­hem Pres­s­ler (ge­bo­ren in 1923) was ech­ter al­tijd van de par­tij. Pres­s­ler is op leef­tijd, maar hij treedt nog steeds op en brengt nog steeds op­na­mes uit, zo­als de cd Clai­re de Lu­ne. De­ze cd is dus van een 94-ja­ri­ge! Pres­s­ler waagt zich niet meer aan het vir­tu­o­zen­re­per­toi­re, maar kiest voor de po­ë­zie van de Fran­se Im­pres­si­o­nis­ten, de po­ë­zie van de klank­kleur en – wat Pres­s­ler be­treft - ook de po­ë­zie van het over­zicht. Al­le no­ten krij­gen van Pres­s­ler een im­mer over­tui­gen­de van­zelf­spre­kend­heid. Dat was al al­tijd een ster­ke troef van Pres­s­ler. Nu zon­der het front­je van de vir­tu­oos kan hij nog steeds op zijn gro­te ga­ven ver­trou­wen. Luis­ter bij­voor­beeld naar het stuk van De­bus­sy dat de naam gaf aan de­ze cd:

Clair de Lu­ne uit de Sui­te Ber­ga­mas­que. De mu­ziek drukt een nach­te­lijk ta­fe­reel uit. Ik stel mij een tuin voor in het don­ker, vaag be­sche­nen door de maan. Er heerst een die­pe stil­te. Pres­s­lers spel ge­tuigt daar­van. Dan ho­ren we ook hoe mooi het stuk van De­bus­sy ei­gen­lijk is. Geen noot te veel of te wei­nig. Een prach­tig klank­beeld ge­creeerd door een pi­a­nist met een eeu­wig­heid aan mu­zi­ka­le er­va­ring. (Ar­noud Heerings) Clair de Lu­ne, Me­na­hem Pres­s­ler. DEUT­SCHE GRAMMOPHON 0289 479 8756 7

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.