De tri­omf­kre­ten over het over­wel­di­gen­de ‘ja’ in Ier­land sne­den mij door de ziel

Katholiek Nieuwsblad - - KNCOLUMN -

en. De tri­omf­kre­ten die daar­bij wer­den ge­uit sne­den mij door de ziel. Hoe kun je tri­om­fan­te­lijk zijn over de vrij­heid om je ei­gen kind in de baar­moe­der te la­ten do­den? En hoe kun je met dro­ge ogen de ka­tho­lie­ke Kerk neer­zet­ten als iets dat de sa­men­le­ving ge­van­gen houdt in au­to­ri­tai­re re­pres­sie? Een tijd lang heb­ben zo­ge­naam­de ver­lich­te gees­ten de Kerk nog de Kruis­toch­ten en de In­qui­si­tie voor de voe­ten we­ten te wer­pen. Nu we­ten we hoe­zeer dat ver­we­ven was met vic­to­ri­aan­se an­ti­ka-

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.