‘De el­len­de hier is enorm’

Katholiek Nieuwsblad - - VOORPAGINA -

Net als tal­lo­ze an­de­ren is dit meis­je aan­we­zig bij de be­gra­fe­nis van ze­ven dorps­ge­no­ten uit Alo­ten­an­go in Gu­a­te­ma­la. Al­le­maal kwa­men zij om als ge­volg van de uit­bar­sting van de vul­kaan El Fuego. In to­taal ver­lo­ren daar­bij ze­ker 62 men­sen het le­ven. Ruim drie­dui­zend men­sen wer­den ge­ë­va­cu­eerd. De bis­schop van het zwaar ge­trof­fen bis­dom Es­cuint­la riep de au­to­ri­tei­ten op om “di­rect de aan­dacht te rich­ten op de dui­zen­den en dui­zen­den slacht­of­fers” in zijn bis­dom. “Ie­der­een is er­door ge­raakt” zei mgr. Vic­tor Hu­go Pal­ma Paul. “De be­vol­kings­dicht­heid in het ge­bied heeft er­toe ge­leid dat de el­len­de enorm is.” De bis­schop riep al­le pa­ro­chies in zijn bis­dom op om hulp en on­der­dak te ver­le­nen. Ook vroeg hij, me­de na­mens de lo­ka­le Ca­ri­tas, om geld, me­di­cij­nen, de­kens, wa­ter en eten te do­ne­ren. De ka­the­draal van Es­cuint­la is een van de ker­ken die mo­men­teel als op­vang­plek die­nen.

Fo­to: AP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.