Tweets

Katholiek Nieuwsblad - - KNVARIA -

Mijn va­der (85): “Kun je me even naar de dok­ter rij­den, mijn voet bloedt nog­al.” Arts tij­dens het hech­ten: “Dus u was een boom aan het om­za­gen, doet u dat al­tijd op blo­te voe­ten?” V: “Tuur­lijk, an­ders ver­trap ik de plan­ten!” #ik­ver­zin­dit­niet @die­de­dus

Ik lees van ie­mand dat hij er recht op heeft om ‘stu­dent’ ge­noemd te wor­den om­dat hij hard stu­deert op een ‘hoog ni­veau’. Mis­schien is het goed als hij eens ken­nis­maakt met een flin­ke lek­ka­ge en een du­re lood­gie­ter. Dan stu­deer je niet al­leen, maar leer je ook nog eens wat. @jj­vpe­perstra­ten

Van­daag 17 jaar ge­trouwd met @Cha­ris­saBa­ke­ma! Ik nam bloe­men mee naar huis voor haar. Zij een gril­l­worst voor mij. (‘Ik wil­de iets voor je ko­pen maar had geen tijd....’) Me­de om dit soort din­gen nog steeds blij met haar! @TweetEg­bert

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.