Paus­pa­rel­tje

Katholiek Nieuwsblad - - KNVARIA -

“Ter­wijl wij ons voe­den met het Li­chaam en Bloed van Chris­tus, gaan wij meer op Hem lij­ken; wij ont­van­gen zijn lief­de in ons, niet om het voor ons­zelf te hou­den, maar om het met de an­der te de­len. (...) Dat is de eu­cha­ris­ti­sche lo­gi­ca. Daar­in staan wij stil bij Je­zus, brood dat ge­bro­ken wordt en bloed dat ver­go­ten wordt voor on­ze ver­los­sing. Het is een aan­we­zig­heid die als een vuur het egoi­sti­sche ge­drag in ons ver­schroeid. Het zui­vert ons van de nei­ging om en­kel te ge­ven wat we heb­ben ont­van­gen, en ont­steekt in ons het ver­lan­gen om voor on­ze broe­ders en zus­ters ook van ons­zelf brood te ma­ken dat ge­bro­ken wordt en bloed dat ver­go­ten wordt.”

Bij het an­ge­lus­ge­bed van 3 ju­ni

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.