Hong­kong: gro­te her­den­king bloed­bad Ti­a­na­n­men­plein

Katholiek Nieuwsblad - - KNVARIA -

Min­stens 115.000 men­sen heb­ben in Hong Kong de men­sen her­dacht die 29 jaar ge­le­den op het Ti­a­na­n­men­plein door het Chi­ne­se le­ger zijn ge­dood. Het gro­te aan­tal deel­ne­mers ver­ras­te de or­ga­ni­sa­to­ren. On­der de deel­ne­mers wa­ren veel pro­tes­tan­ten en ka­tho­lie­ken. Voor­af hiel­den ze een ge­beds­mo­ment voor de ‘mar­te­la­ren’ van Ti­a­na­n­men. Dat werd ge­leid door kar­di­naal Jo­seph Zen. Hong­kong is de eni­ge plaats in Chi­na waar het bloed­bad vrij­e­lijk kan wor­den her­dacht. El­ders was ie­de­re her­den­king ver­bo­den en kre­gen veel ac­ti­vis­ten huis­ar­rest of ‘va­kan­tie’ op­ge­legd. Op de fo­to veegt een man het beeld van de ‘Go­din van de De­mo­cra­tie’ schoon dat in Hong­kong in het Vic­to­ria Park was op­ge­steld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.