Pau­se­lij­ke on­der­schei­ding voor­zit­ter Hei­lig­doms­vaart

Katholiek Nieuwsblad - - KNVARIA -

Paus P Fran­cis­cus heeft Jo­seph Gou­mans uit Maas­tricht be­noemd b tot rid­der in de orde van Sint-Syl­ves­ter. De ho­ge h ker­ke­lij­ke on­der­schei­ding werd hem zon­dag uit­ge­reikt g aan het ein­de van de Eucha­ris­tie­vie­ring op de laat­ste dag van de Hei­lig­doms­vaart in Maas­tricht. Gou­mans (66) kreeg de er­ken­ning voor zijn ja­ren­lan­ge in­zet als vrij­wil­li­ger voor de Maas­tricht­se Sint-Ser­vaas­pa­ro­chie en de Hei­lig­doms­vaart in het bij­zon­der. Hoofd­ce­le­brant Bert van Me­gen reik­te de on­der­schei­ding uit. De Ne­der­land­se aarts­bis­schop is nun­ti­us in Soe­dan en Eritrea en was van­we­ge de Hei­lig­doms­vaart even in Ne­der­land. De orde van Sint-Syl­ves­ter is een van de ho­ge­re pau­se­lij­ke on­der­schei­din­gen. Ze werd in 1841 in­ge­steld voor le­ken die zich op een bij­zon­de­re wij­ze heb­ben in­ge­zet voor de Kerk. (Bis­dom Roer­mond)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.