Hin­does: ‘chris­ten­vrij’ In­dia

Katholiek Nieuwsblad - - KNVARIA -

Hin­doe­na­ti­o­na­lis­ten heb­ben voor de Hei­lig Hart­ka­the­draal in New Del­hi ge­de­mon­streerd voor een “chris­ten­vrij” In­dia. Daar­bij werd on­der meer een fo­to van paus Fran­cis­cus ver­trapt, meldt UcaNews. In een rond­ge­stuur­de vi­deo is een groep­je men­sen zicht­baar dat de fo­to ver­trapt en “weg met paus Fran­cis­cus” roept. Kort daar­voor is een toe­spraak ge­hou­den door een con­tro­ver­si­ë­le hin­doe­lei­der. Hij be­schul­digt de chris­te­nen er­van ter­reur te be­vor­de­ren en dreigt hen met ge­weld uit In­dia te ver­drij­ven. Aarts­bis­schop Anil Cou­to van Del­hi riep eer­der al op tot een jaar van ge­bed voor­af­gaand aan de ver­kie­zin­gen van 2019. Hij wees op de “tur­bu­len­te po­li­tie­ke at­mos­feer die een be­drei­ging vormt voor de de­mo­cra­ti­sche prin­ci­pes die zijn vast­ge­legd in on­ze grond­wet”.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.