Scherm­tijd

Katholiek Nieuwsblad - - KNOPINIE -

Hoe kun­nen we on­ze ‘scherm­tijd’ ver­min­de­ren, vroe­gen tie­ners zich tij­dens het Ka­tho­liek Ge­zins­week­end af. ‘Meer ge­zel­schaps­spel­le­tjes met fa­mi­lie doen’, klonk het. Maar, viel hen op, fa­mi­lie­le­den heb­ben daar geen tijd voor.

Slik. Ik meest­al ook niet. Ja, op va­kan­tie. Want nor­ma­li­ter is het ‘druk, druk, druk’. Als ik na­denk, kom ik tot de schra­le con­clu­sie dat man­lief en ik voor scherm­tijd wél da­ge­lijks tijd kun­nen vrij­ma­ken.

Een goed mo­ment dus om het goe­de voor­beeld te ge­ven. Ik hoop zo dat we het vol­hou­den. (MO)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.