Me­dia

Katholiek Nieuwsblad - - KNCULTUUR -

On­ze Boer­de­rij

In de vier­de en voor­lo­pig laat­ste af­le­ve­ring van On­ze boer­de­rij wordt Yvon Jaspers voor dag en dauw wak­ker op de gei­ten­boer­de­rij van boer Frank en Ani­ta in Lim­burg. Kan je als boer über­haupt je be­drijf nog wel eens af, als al die die­ren zo af­han­ke­lijk van je zijn? Zon­dag 10 ju­ni om 20.20 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.

Ge­wij­de Grond

De ont­dek­kings­tocht door de cul­tuur­his­to­rie van Ne­der­land start op be­graaf­plaats Beth Haim: de oud­ste nog in ge­bruik zijn­de Jood­se be­graaf­plaats van de wes­ter­se we­reld. Beth Haim werd in de Gou­den Eeuw op­ge­richt door uit hun thuis­land ver­dre­ven Por­tu­ge­se Jo­den, die naar Am­ster­dam vlucht­ten van­we­ge de gods­dienst­vrij­heid en to­le­ran­tie in de La­ge Lan­den. Zon­dag 10 ju­ni om 12.00 uur bij de EO op NPO 2.

Het Ver­moe­den

Mar­greet de Heer is ge­no­mi­neerd voor de ti­tel Strip­ma­ker des Va­der­lands, waar­van de uit­slag half ok­to­ber be­kend ge­maakt wordt. De Heer stu­deer­de the­o­lo­gie en maak­te boe­ken over fi­lo­so­fie, re­li­gie, we­ten­schap. Haar laat­ste boek heet Zo­dat het je goed gaat, over de Tien Ge­bo­den, en daar­voor werk­te ze sa­men met kin­der­boe­ken­schrij­ver en dich­ter Ka­rel Eyk­man. Ze groei­de op in een do­mi­nees­ge­zin. Mar­leen Stel­ling gaat in ge­sprek met Mar­greet de Heer over hoop, hu­mor, de chris­te­lij­ke tra­di­tie en strips met een roe­ping. Zon­dag 10 ju­ni om 11.35 uur bij de EO op NPO 2.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.