On­ze­va­der (3)

Katholiek Nieuwsblad - - KNCOLUMN -

In KN 21 be­spreekt Jos Joos­ten een ont­werp ver­ta­ling van het On­ze­va­der. Bij de zin “red ons van het Kwaad” maakt hij be­zwaar te­gen het woord ‘red’, want dat wijst op een con­cre­te fy­sie­ke han­de­ling. Maar mo­gen we dat dan niet aan God vra­gen? En dan lees ik: “Vreemd is dan, ten slot­te, die ar­cha­ï­sche hoofd­let­ter bij ‘Kwaad’: daar heb­ben we plots weer een zeer pre­con­ci­li­ai­re Dui­vel bij de staart.” Dhr. Joos­ten weet ken­ne­lijk niet dat er juist ná het Con­ci­lie in Ro­me be­gon­nen is met re­gel­ma­ti­ge cur­sus­sen voor exor­cis­ten. En met re­den! Pa­ter Leo van der Klaauw, Box­tel

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.