In­ter­com­mu­nie

Katholiek Nieuwsblad - - KNCOLUMN -

Er is veel con­ster­na­tie ont­staan rond de uit­la­ting van kar­di­naal Eijk in­za­ke de in­ter­com­mu­nie en toch heeft hij ge­lijk. Hoe kan een pro­tes­tant nu te com­mu­nie gaan als hij of zij er niet in ge­looft? Het gro­te strui­kel­blok tus­sen ka­tho­lie­ken en pro­tes­tan­ten is juist dat pro­tes­tan­ten niet in de trans­sub­stan­ti­a­tie ge­lo­ven. Bo­ven­dien zijn er om te com­mu­nie te mo­gen gaan voor­waar­den: je moet waar­dig zijn door te to­nen dat je gaat pro­be­ren gro­te zon­den te voor­ko­men, door ver­gif­fe­nis te vra­gen. C.L. Fen­nis, Hil­ver­sum

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.