Horizontaal

Katholiek Nieuwsblad - - KNVARIA -

1 vee­voer, 5 dans van de Ma­o­ri, 9 On­der­zoek het ge

wricht, 13 hooi­vork, 14 toi­let­ar­ti­kel, 15 traag, 17 Ame­ri­kaan­se hard­rock­band, 18 priem­ge­tal, 19 val­se slag in touw, 20 klink­na­gel­tje, 21 hoe­ve­die­ren, 22 Vlees voor

een dik­ke Scan­di­na­vi­ër, 24 ope­ning in de at­mos­feer, 27 glans­verf, 28 in­sec­ten­lar­ve, 30 Ne­der­land­se schrij­ver, 32 be­stuur­der van een kloos­ter, 33 droog (van wijn), 35 ge­pu­reerd voed­sel, 37 Ame­ri­kaan­se film­prijs, 38 oe­ver, 39 prooi, 40 pro­jec­tiel, 41 ver­lan­gen, 43 be­grip, 44 door mid­del van, 46 sport­uit­blin­ker, 48 clip, 51 bid (La­tijn), 52 gro­te plaats, 54 enorm groot, 55 an­ti­lo­pe­soort, 56 he­mel­li­chaam, 57 In touw voor de te­le­vi

sie, 58 bij­zon­de­re taal­les, 59 be­grensd ge­bied, 60 bord­spel, 61 be­hoef­ti­ge per­soon, 62 ci­trus­vrucht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.