Poll

Katholiek Nieuwsblad - - KNVARIA -

Vol­gens een uit­ge­lekt con­cept-jaar­plan lijkt het er­op dat de NPO gaat snoei­en in het aan­tal pro­gram­ma’s met een re­li­gi­eu­ze in­slag.

Niet te­recht. Ook min­der­he­den heb­ben recht op een ste­vi­ge stem op de pu­blie­ke om­roep.

❙❙❙❙❙❙❙❙❙❙ ❙ ❙❙❙❙❙❙❙❙❙ (49,5%)

Te­recht. Daar zijn er veel te veel van in ver­hou­ding tot het aan­tal ge­lo­vi­gen in ons land.

❙❙❙❙❙❙ ❙ ❙❙❙❙❙❙❙❙❙❙❙❙❙ (30,1%)

Wat een flau­we­kul. De EO is nog al­tijd een gro­te om­roep!

❙❙ ❙ ❙❙❙❙❙❙❙❙❙❙❙❙❙❙❙❙❙ (12%)

NPO? Daar kijkt toch bij­na nie­mand meer naar. ❙❙ ❙ ❙❙❙❙❙❙❙❙❙❙❙❙❙❙❙❙❙ (8,4%)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.