Oe­cu­me­ne

Katholiek Nieuwsblad - - KNOPINIE -

Hei­bel in een Ame­ri­kaan­se bap­tis­ten­kerk, meldt thes­ta­te.com: de ge­meen­te­le­den heb­ben met meer­der­heid van stem­men be­slo­ten Chris­tus de kerk uit te zet­ten. Of be­ter, een beeld van Chris­tus.

Het beeld stond er al elf jaar, maar zorg­de klaar­blij­ke­lijk voor “eni­ge ver­war­ring” on­der de be­min­de ge­lo­vi­gen. Som­mi­ge men­sen, zo ont­dek­te men na al die tijd, krij­gen bij het beeld na­me­lijk een ka­tho­liek ge­voel…

Ame­ri­kaan­se bap­tis­ten die ont­dek­ken dat Je­zus bij de ka­tho­lie­ke Kerk hoort. Da’s pas oe­cu­me­ne. (PD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.