Me­dia

Katholiek Nieuwsblad - - KNCULTUUR -

De Ver­an­de­ring In 1997 wint Son­ja Sil­va de Miss Ne­der­land Ver­kie­zing. Het is de start van een zeer suc­ces­vol­le car­ri­è­re op tv. In die­zelf­de pe­ri­o­de komt ze tot ge­loof. Toch blijft Son­ja haast wan­ho­pig op zoek naar lief­de en aan­dacht en ver­slijt de ene na de an­de­re re­la­tie. Aan de bui­ten­kant lijkt haar le­ven per­fect maar op een dag stort ze he­le­maal in. Ze lijdt aan ME. Hoe­wel ze kwaad is op God, leert ze in die pe­ri­o­de waar het le­ven wer­ke­lijk om draait. Zon­dag 17 ju­ni om 12.35 uur bij de EO op NPO 2

Tui­nen van Ver­won­de­ring

In de mooi­ste tui­nen ter we­reld smel­ten kunst en na­tuur sa­men. Ernst Veen, oud-di­rec­teur van De Nieu­we Kerk en De Her­mi­ta­ge in Am­ster­dam, maakt met de se­rie Tui­nen van Ver­won­de­ring een droom waar, door over de he­le we­reld op zoek te gaan naar in­druk­wek­ken­de land­goe­de­ren vol spec­ta­cu­lai­re kunst­ob­jec­ten. De­ze af­le­ve­ring staat Châ­teau La Cos­te in Zuid-Frank­rijk cen­traal. Zon­dag 17 ju­ni om 17.10 uur bij NTR op NPO 2

The Fourth Es­ta­te

In The Fourth Es­ta­te volgt film­ma­ker Liz Gar­bus het rei­len en zeilen bin­nen de The New York Ti­mes. Het le­vert bij­zon­de­re in­ter­views op met de re­dac­teu­ren en ver­slag­ge­vers die het nieuws rond pre­si­dent Do­nald Trump bren­gen. Het loopt te­gen het ein­de van het jaar. The New York Ti­mes maakt de ba­lans op; hoe heb­ben ze ver­slag ge­daan van het eer­ste jaar Trump? Dins­dag 19 ju­ni om 22.55 uur bij de VPRO op NPO2.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.