Chi­na: staat ver­nielt kruis­weg

Katholiek Nieuwsblad - - KNWERELDKERK -

De lo­ka­le over­heid heeft in een be­de­vaarts­oord in de Chi­ne­se pro­vin­cie Henan de kruis­weg ver­nield, meldt Uca­news. Het is het re­cent­ste voor­val in Henan, waar de gods­dienst­vrij­heid on­der druk staat. Lo­ka­le be­amb­ten ver­wij­der­den op 5 ju­ni af­beel­din­gen van Chris­tus in het be­de­vaarts­oord van On­ze-Lie­ve-Vrouw van de Berg Kar­mel in Ti­an­jia­jing, een dorp in het bis­dom Anyang. Vol­gens een ano­nie­me bron van Uca­news was de bis­schop van Anyang een maand eer­der al te ken­nen ge­ge­ven dat de kruis­weg ont­man­teld zou moe­ten wor­den. Een re­den daar­voor werd niet ge­ge­ven. Een aan­tal zus­ters maak­te fo­to’s en film­pjes van de ver­nie­ling en ver­spreid­de die via in­ter­net. On­ze-Lie­ve-Vrouw van de Berg Kar­mel is het eni­ge be­de­vaarts­oord in Henan en is po­pu­lair tot over de pro­vin­cie­gren­zen heen. Het werd in 1987 il­le­gaal ver­klaard door de provinciale over­heid, die er sinds­dien maar een be­perkt aan­tal pel­grims toe­laat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.