Eeu­wig le­ven

Katholiek Nieuwsblad - - KNSTACCATO -

Van de Oost-Vlaam­se pries­ter­dich­ter Jo­sé De Poor­te­re be­spra­ken we eer­der dit jaar Kli­niek­pla­ket. Daar­in wer­den we deel­ge­noot ge­maakt van wat er om­gaat in een ou­de pries­ter die nood­ge­dwon­gen in het zie­ken­huis ver­blijft, en me­di­teert over wat ziek­te van een mens over­laat. Kreu­pel tri­plet, een ge­kal­li­gra­feerd bun­del­tje van drie ge­dich­ten, biedt het ver­volg. De “kreupele pries­ter” ver­blijft nu in Dein­ze, waar hij “ce­le­breert ge­ze­ten voor kloos­ter­zus­ters”, want “lief­de blijf ik vie­ren”. Zijn hulp­be­hoe­vend­heid lijkt een mil­de be­proe­ving te wor­den: “Dit rust­oord is een oord – van be­rus­ting in wat komt – wel­licht een test – of mijn ziel van goud is.” Die be­rus­ting wordt trou­wens

al snel over­ga­ve, meer nog dan in Kli­niek­pla­ket al het ge­val was; over­ga­ve aan God, aan wie de dich­ter nu durft te be­ken­nen “dat een mens – dat ik zon­der God – niets kan – zelfs niet schrij­ven – met ver­kramp­te vin­gers – dit kreu­pel tri­plet”. Wie de moei­te neemt om even in De Poor­te­res taal­stroom te gaan staan, zal er ver­kwikt weer uit­ko­men. De dich­ter zelf wordt in­tus­sen een kind “dat leert be­sef­fen – hoe ster­fe­lijk de mens is – ver­langt naar eeu­wig le­ven – wil bij die bron bij God zijn”. (PD) Jo­sé De Poor­te­re, Kreu­pel tri­plet. Ei­gen be­heer. Ge­ïn­te­res­seer­den kun­nen con­tact op­ne­men met sv.zus­ters.dein­ze@sky­net.be.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.