Ver­ha­len op What­sApp

Metro Holland (Amsterdam) - - IN HET NIEUWS -

Na Snap­chat en In­st­agram Sto­ries, kun je nu op nóg een me­di­um voor kor­te tijd je ver­ha­len de­len. What­sApp lan­ceer­de de­ze week na­me­lijk de func­tie What­sApp Sta­tus. De nieuwe func­tie heeft veel weg van In­st­agram Sto­ries. Je kunt nu na­me­lijk fo­to’s en vi­deo’s de­len met al je What­sAp­p­con­tac­ten. De­ze be­rich­ten zijn ver­vol­gens 24 uur zicht­baar en wor­den daar­na weer ver­wij­derd, zo­wel van jouw toe­stel als die van de ont­van­gers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.