Il­le­gaal pas­tei­tje

Metro Holland (Amsterdam) - - IN HET NIEUWS -

Re­ser­ve­doel­manWay­ne Shaw ver­trekt bij Sut­ton Uni­ted om­dat hij de re­gels rond wed­den­schap­pen heeft over­tre­den toen hij maan­dag tij­dens FA Cup- du­el met Ar­sen­al een pas­tei­tje at. De 125 ki­lo zwa­re kee­per deed dat om­dat een wed­kan­toor daar een no­te­ring van 8 te­gen 1 op had ge­zet. Voet­bal­lers mo­gen niet ‘di­rect of in­di­rect pro­be­ren de uit­slag, het ver­loop, het ge­drag of enig an­der as­pect van of ge­beur­te­nis in een wed­strijd be­ïn­vloe­den’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.