Zie­ke Glenn is z’n held Max Ver­stap­pen tij­dens car­na­val

Metro Holland (Amsterdam) - - IN HET NIEUWS - JORDY KRUSE @Jor­dy_Kru­se j.kruse@tmg.nl

On­danks zijn spier­ziek­te kan Glenn ‘ge­woon’ mee­doen aan car­na­val. Dat Glenn nu in een For­mu­le 1-bo­li­de rond­rijdt was een gro­te wens van hem­zelf. Hij is groot fan van For­mu­le 1en na­tuur­lijk on­ze Ne­der­land­se trots Max Ver­stap­pen. Dat de sport­held ook nog eens uit Lim­burg komt, is na­tuur­lijk he­le­maal mooi. De wa­gen (Ritz Bull) is ver­noemd naar Ste­fan, die dit jaar prins car­na­val in­Am­by is. vrien­den­groep zag in een Ame­ri­kaans film­pje hoe ie­mand in een rol­stoel in een soort­ge­lijk bouw­werk werd ge­he­sen. Het bouw­werk was ver­der niet zo mooi, maar het idee was ge­ni­aal.” De man­nen gin­gen aan de slag en over­trof­fen al snel hun Ame­ri­kaan­se voor­beeld.

De vrien­den­groep in­ves­teert veel tijd en moei­te in de bouw­wer­ken, want mak­ke­lijk is het niet. „Het moet voor Glenn na­tuur­lijk wel com­for­ta­bel zijn. Hij moet er mak­ke­lijk in en uit kun­nen als hij bij­voor­beeld moet plas­sen, dus al­le on­der­de­len zijn er los af te ha­len. Een las­tig klus­je.” Niet voor niets wordt er in sep­tem­ber al be­gon­nen met de eer­ste brain­storms en voor­be­rei­din­gen.

Voor de lief­heb­bers: de man­nen zijn vol­gen­de week maan- dag in le­ven­den lij­ve te zien tij­dens de car­na­vals­op­tocht in Am­by. Glenn: „Om­dat ik prins car­na­val ben zijn er al­le­maal plan­nen waar ik niets van­af weet, het wordt dus een ver­ras­sing, maar we zul­len voor­al in Am­by en Maas­tricht zelf zijn.” De car­na­vals­vier­ders had­den het suc­ces van het film­pje niet aan zien ko­men. „Ie­mand had on­ze­ont­hul­ling ge­filmd en naar dag­blad de Lim­bur­ger ge­stuurd, zo is het bal­le­tje gaan rol­len.” De vrien­den, al sinds de ba­sis­school on­af­schei­de­lijk, staan in­mid­dels be­kend om hun op­mer­ke­lij­ke cre­a­ties.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.