ON­DER­TUS­SEN OP FA­CE­BOOK...

Metro Holland (Amsterdam) - - IN HET NIEUWS -

JoeríDa­mi­an: „Ha­ha­ha ik ben echt nog nooit zo ge­luk­kig van­een app ge­wor­den. Ik mag al­le po­li­ti­ci uit­hon­ge­ren waar­van ik denk hou je ei­gen broek­riem op en ga ge­woon nor­maal doen.” Ma­ja PutPols:„ Nooit ge­dacht da­tik Mark Rut­te nog eens aan de ont­bijt­ta­fel zou heb­ben! Maar iets vro­lij­ker mag hij wel zijn!” Sjû­ke van­der Ploeg:„ Waar­schijn­lijk kun­nen hier be­trouw­baar­de­re pei­lin­gen op ge­maakt wor­den dan we ge­wend zijn.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.