Fraai Hol­lands plaat­je

Metro Holland (Amsterdam) - - IN HET NIEUWS - / ANP

Ko­ning Wil­lem-Alexan­der en Ko­nin­gin Máxi­ma ston­den gis­te­ren mo­del voor een oer- Hol­lands plaat­je: woes­te luch­ten en een weids land­schap. Ze brach­ten een be­zoek aan Krim­pe­ner­waard. Het ko­nink­lij­ke paar start­te in Krim­pen aan den IJs­sel en werd daar ont­van­gen door Jaap Smit, de Com­mis­sa­ris van de Ko­ning in de pro­vin­cie Zuid- Hol­land.

Daar­na gin­gen de ko­ning en zijn vrouw door naar Gou­de­rak, Ber­ken­wou­de en Berg­am­bacht. Het be­zoek werd in laatst­ge­noem­de woon­plaats af­ge­slo­ten in het voor­ma­li­ge ge­meen­te­huis.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.