De­ze aliens zijn wel­kom

Metro Holland (Amsterdam) - - VOORZIJDE PAGINA -

Op drie van de ze­ven nieu­we pla­ne­ten die de­ze week door Bel­gi­sche as­tro­no­men zijn ont­dekt, is mo­ge­lijk le­ven aan­we­zig. Waar­schijn­lijk gaat het om wa­ter, maar wie weet tref­fen we er ook wel een alien aan. En zou die dan lij­ken die leu­ke bui­ten­aard­se types zo­als we die van tv ken­nen? PA­GI­NA 9

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.