Wie maakt er hoed­jes voor slan­gen

Metro Holland (Amsterdam) - - IN HET NIEUWS -

Wie zit er ach­ter Fa­ce­book­hit ‘Sna­key The Ball Py­thon’? Sna­key is een slang die po­pu­lair is om­dat hij po­seert met schat­ti­ge hoe­den, va­ri­ë­rend van exem­pla­ren in de vorm van een een­hoorn tot hoe­den die hem er­uit la­ten zien als Pik­a­chu of een pel­grim. Dank­zij de­ze out­fits heeft de man­ne­tjes­py­thon aan po­pu­la­ri­teit ge­won­nen op so­ci­al me­dia. Zo heeft hij meer dan 58.000 vol­gers op Fa­cebook. Me­tro sprak met de ei­ge­naar van het be­roem­de mo­del, Em­ma Lacey uit Californië.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.