Storm zorgt voor hin­der op Schip­hol en op de snel­weg

Metro Holland (Amsterdam) - - IN HET NIEUWS - ME­TRO | ANP

De storm die don­der­dag­mid­dag woed­de, heeft ge­leid tot hin­der op Schip­hol. Meer dan hon­derd vluch­ten van en naar de lucht­ha­ven wer­den ge­an­nu­leerd. Ook lie­pen de ver­tra­gin­gen flink op, van zo’n half uur tot an­der­half uur. Dat gold voor on­ge­veer 60 pro­cent van de vluch­ten.

Ook op de weg zorg­de de storm voor over­last. Voor­al vracht­wa­gens met aan­han­gers had­den pro­ble­men. Een om­ge­waai­de vracht­wa­gen blok­keer­de bij­voor- beeld de dijk Enk­hui­zen - Le­ly­stad. En op de Van Brie­nen­oord­brug was een vracht­wa­gen met aan­han­ger ge­kan­teld na­dat de wind er vat op kreeg. De brug werd af­ge­slo­ten.

De storm, die voor­al in West-Eu­ro­pa huis­hield, is te wij­ten aan het la­ge­druk­ge­bied ge­naamd Do­ris. De­ze naam heeft de En­gel­se weer­dienst, de UK Met Of­fi­ce, ge­ge­ven aan de storm. De Duit­sers spre­ken van ‘Sturm­tief Tho­mas’.

/ REMKO DE WAAL | ANP

Men­sen ge­nie­ten van de har­de wind op het strand bij de Pier van Sche­ve­nin­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.