100

Metro Holland (Amsterdam) - - IN HET NIEUWS -

D66 wil 100 mil­joen eu­ro per jaar uit­trek­ken om de fiet­sen­stal­ling­cha­os bij sta­ti­ons aan te pak­ken. „Met dat be­drag los­sen we het te­kort aan fiets­plek­ken de ko­men­de ja­ren vol­le­dig op.” wer­ker Wim Bot. „Daar moet ver­an­de­ring in ko­men, want nu wor­den fiet­sen weg­ge­sleept om­dat er in de stal­lin­gen geen plek meer is en men­sen hun

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.