Flexi­bel la­den au­to’s

Metro Holland (Amsterdam) - - AMSTERDAM -

Am­ster­dam be­reidt zich voor op een ver­wach­te toe­na­me van elek­tri­sche au­to’s en het ge­bruik van meer lo­kaal op­ge­wek­te duur­za­me ener­gie. Op 1maart start het ‘flexi­bel la­den’ van de au­to’s. Dit be­te­kent dat op­laad­pun­ten het la­den van elek­tri­sche au­to’s af­stem­men op de to­ta­le vraag van duur­za­me stroom. De pi­lot be­gint met 200 laad­pun­ten in Cen­trum, West, NieuwWest en Zuid. De schat­ting is dat zo’n dui­zend tot vijf­tien­hon­derd voer­tui­gen mee gaan doen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.