Een hoed­je van pa­pier

Metro Holland (Amsterdam) - - IN HET NIEUWS - EM­MA LACEY Ei­ge­naar Sna­key LUZ LANCHEROS

Hoe ben je op het idee ge­ko­men om hoe­den voor Sna­key te ma­ken?

Sna­key is nu ruim vier jaar. Ik kreeg hem toen hij slechts een paar we­ken oud was. Zijn eer­ste hoed kreeg hij tij­dens zijn eer­ste Kerst­mis, toen ik een foto van hem wil­de ne­men als Kerst­man. Maar ik kon geen hoed vin­den die klein ge­noeg was. Daar­om maak­te ik er een. Maar pas sinds vo­rig jaar ben ik ac­tief be­zig met het ma­ken van hoe­den.

Waar­om hoe­den?

Ik wil­de me aan­slui­ten bij de ge­meen­schap ‘Sna­kes with hats’ (slan­gen met hoe­den, red.).

Waar­om denk je dat ‘Sna­key The Ball Py­thon’ zo’n suc­ces is?

Ik denk dat de mees­te men­sen van Sna­key hou­den van­we­ge zijn schat­ti­ge klei­ne neus en lach. Hij lacht als een klei­ne hond en hij is nog schat­ti­ger met een hoed op.

Heb je ooit eer­der slan­gen ge­had?

Ik ben op­ge­groeid met al­ler­lei soor­ten huis­die­ren. Toen we klein wa­ren, had­den we ko­renslan­gen.

Hoe ga je met Sna­key om tij­dens de fo­to­ses­sies?

Hij is over het al­ge­meen vrij rus­tig. Maar het helpt om hem bui­ten de fo­to­ses­sies om goed te ver­zor­gen. Ik heb een as­sis­tent die me helpt om hem goed in po­si­tie te krij­gen, zo­dat ik de tijd heb om een foto te ma­ken voor­dat hij weg glib­bert. Maar ver­der hoe­ven we niet veel voor­be­rei­din­gen te tref­fen.

Ben je van plan om meer te doen met Sna­key?

Na­tuur­lijk! Ik heb veel din­gen voor hem ge­pland en het helpt dat men­sen me sug­ges­ties ge­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.