Hoe zit het?

Metro Holland (Amsterdam) - - IN HET NIEUWS -

Eer­der de­ze week bleek dat dat de agent van Ma­rok­kaan­se ko­m­af toe­gang had tot da­ta­ba­ses met zeer ver­trou­we­lij­ke in­lich­tin­gen. Hij zou ver­trou­we­lij­ke in­for­ma­tie heb­ben ge­lekt naar een Ma­rok­kaansNe­der­land­se mis­daad­or­ga­ni­sa­tie.

De cri­mi­ne­le or­ga­ni­sa­tie, zou zich schul­dig heb­ben ge­maakt aan he­ling en aan het wit­was­sen van cri­mi­neel geld. Vol­gens korps­chef Erik Aker­boom van de Lan­de­lij­ke Po­li­tie is de vei­lig­heid van Wil­ders niet in ge­vaar ge­weest.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.