He­vi­ge pro­tes­ten in Cam­bod­ja

Metro Holland (Amsterdam) - - IN HET NIEUWS -

In Cam­bod­ja zijn he­vi­ge pro­tes­ten uit­ge­bro­ken om­dat Tep Van­ny, een dis­si­dent, is ver­oor­deeld tot een cel­straf van mi­ni­maal twee jaar. Ze zou men­sen op­ge­roe­pen heb­ben om ge­weld te ge­brui­ken tij­dens een de­mon­stra­tie in de buurt van het huis van de pre­mier van het land.

Di­rect na de uit­spraak te­gen Tep Van­ny ont­ston­den rel­le­tjes bui­ten de recht­bank, die door de be­vei­li­ging met ge­weld in de kiem ge­smoord wer­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.