Car­na­val in Am­ster­dam: hou­se en Wi­bi

Metro Holland (Amsterdam) - - AMSTERDAM - DAISY HEYER

‘Tot nu toe or­ga­ni­se­ren wij in Am­ster­dam ‘car­na­val voor ama­teurs’. Ei­gen­lijk doen we maar wat.’ Simon Bruins­ma

Waar­om zou je dit week­end in Am­ster­dam blij­ven, als er in het zui­den van het land flink car­na­val ge­vierd wordt? Nou, om­dat ze er in Am­ster­dam ook wat van kun­nen! Jo­dy Ber­nal, Wi­bi Soer­ja­di als Prins Car­na­val en Roxe­an­ne Ha­zes… ze ko­men de­ze za­ter­dag al­le­maal voor­bij.

„Wat mij be­treft­mag car­na­val in on­ze hoofd­stad net zo groots ge­vierd wor­den als in het zui­den”, zegt Brent Roozen­daal, or­ga­ni­sa­tor van Raad van 11, een ver­kleed­fes­tijn dat za­ter­dag op het ter­rein van Thuis­ha­ven Win­ter­cir­cus ge­vierd wordt. Roozen­daal heeft een dik­ke li­ne-up op zijn feest staan, met na­men als Isis, Ici Sans Mer­ci en Joost van Bel- len, maar ook na­men die ons iets meer ‘car­na­val’ in de oren klin­ken ko­men langs.„We kij­ken bij­voor­beeld ont­zet­tend uit naar het op­tre­den van Roxe­an­ne Ha­zes. Dat wordt so­wie­so een traan­tje weg­pin­ken.”

Ook Het Par­ty­car­na­val is een beet­je ge­ïn­spi­reerd door car­na­val in het zui­den, maar dan met dj’s en ar­ties­ten die in Am­ster­dam ook tij­dens het ‘nor­ma­le’ nacht­le­ven graag ge­zie­ne gast zijn. „Al heeft Bra­ce, die ook komt op­tre­den za­ter­dag­nacht, be­loofd dat hij er ab­so­luut een car­na­vals­kra­ker te­gen­aan gooit en heb­ben ook wij een ‘Prins Car­na­val’ in de vorm van Wi­bi Soer­ja­di”, zegt Simon Bruins­ma van Het Par­ty­feest.

Raad van 11 vindt op za­ter­dag 25 fe­bru­a­ri plaats van 13.00 tot 23.00 uur op het ter­rein van Thuis­ha­ven Win­ter­cir­cus. Het Par­ty­car­na­val is za­ter­dag 25 fe­bru­a­ri van 23.00 tot 05.00 in Het Sie­raad.

/ DEN­NIS BOUMAN

Feest­gan­gers tij­dens Raad van 11 in 2016.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.