#TREINLEVEN

Metro Holland (Amsterdam) - - METRO -

@Lies­be­thS­mit­tIe­mand had toch an­de­re ver­wach­tin­gen van­avond @ri­lonl #treinleven Lan­ge­ding be­te­ke­nen­rij­en bij de ... Kios­ken #gra­tis­kof­fie­op het #trein­le­ven­sta­ti­on, dat kan maar één @Paul­vV­liet Ik dacht even dat ik met een clown in de trein zat, maar het is een vrouw met door­ge­lo­pen mas­ca­ra door re­gen. #treinleven @Soe­siq86 In de cou­pe met be­schon­ken stu­den­tes. Die al­les hi­la­risch vin­den op ge­luids­ni­veau 100. #treinleven @Tha­li­naKardux De bus had wind mee: 15 mi­nu­ten eer­der op sta­ti­on. He­laas heeft de NS wind te­gen: 25 mi­nu­ten wach­ten... #treinleven @iren­echris­tien Het is zó druk in de trein dat er wordt om­ge­roe­pen dat - wan­neer je bui­ten be­wust­zijn raakt o.i.d. - 112 moet bel­len. #treinleven @Nik­ki_S­mits I just fa­ced the wea­ther on my bi­ke and it turns out that the train is not ca­pa­ble of do­ing the sa­me (at 06:35 am!) #treinleven

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.