Max checkt nieu­we bo­li­de

Metro Holland (Amsterdam) - - VOORZIJDE PAGINA - ANP

Max Ver­stap­pen maakt van­daag de eer­ste me­ters in de nieu­we RB13 van Red Bull. Gis­te­ren deed zijn ploeg­ge­noot Da­niel Ric­ci­ar­do dat en dat ver­liep niet heel soe­pel.

Pro­ject De En­tree, het plan om de stads­zij­de van het Cen­traal Sta­ti­on en di­rec­te om­ge­ving op te knap­pen, gaat de hoofd­stad 89,7 mil­joen eu­ro kos­ten. Gis­te­ren maak­te de ge­meen­te het be­drag be­kend en ook dat aan­ne­mers­be­drijf Max Bögl de werk­zaam­he­den mag gaan uit­voe­ren. Be­lang­rij­ke on­der­de­len van pro­ject De En­tree zijn de ver­nieu­wing van het Sta­ti­ons­plein, de aan­leg van een on­der­grond­se fiet­sen­stal­ling met ruim­te voor 7000 fiet­sen, de bouw van nieu­we tram­hal­tes en -spo­ren en het ver­gro­ten van het Open Ha­ven­front. De Prins Hen­drik­ka­de krijgt een nieu­we in­rich­ting en wordt au­to­vrij tus­sen Dam­rak en Mar­te­laars­gracht. De werk­zaam­he­den moe­ten in 2018 be­gin­nen en gaan naar ver­wach­ting ze­ker vijf jaar du­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.