Ver­spre­king Wil­ders

Metro Holland (Amsterdam) - - IN HET NIEUWS -

Een bij­zon­de­re ver­spre­king van PVV-lei­der GeertWil­ders: in een ge­sprek met de Duit­se pu­blie­ke om­roep zegt hij dat een „ra­di­ca­le mos­lim” Pim For­tuyn heeft ver­moord. De LPF-lei­der werd in 2002 door Vol­kert van der G. dood­ge­scho­ten. „Pim For­tuyn was een held, die voor ik mijn par­tij be­gon, al de pro­ble­men aan­kaart­te die ik nu adres­seer, en on­for­tuin­lijk is hij ver­moord door een ra­di­ca­le mos­lim”, zegt de PVV-lei­der in het ge­sprek met het Duit­se ARD. Wil­ders heeft in­mid­dels op Twit­ter la­ten we­ten dat hij Theo van Gogh be­doel­de, die in 2004 ver­moord werd door Mo­ham­med B. Twit­ter ging he­le­maal los. Voor­al de hashtag #ge­schie­de­nis­met­wil­ders blijkt po­pu­lair.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.