Nieuw in Ne­der­land… zeer be­kend in Scan­di­na­vië

Metro Holland (Amsterdam) - - IN HET NIEUWS -

Mo­vi­zin Com­plex is een nieuw pro­duct in Ne­der­land, maar de ta­blet­ten zijn erg po­pu­lair bij on­ze noor­der­bu­ren. In De­n­e­mar­ken wordt Mo­vi­zin al ja­ren ver­kocht en werd het in 2013 uit­ge­roe­pen tot Ge­zond­heids­pro­duct van het jaar door de con­su­men­ten*. Een pres­ti­gi­eu­ze prijs voor een voe­dings­sup­ple­ment, wat aan­duidt dat Mo­vi­zin een waar­de­vol­le aan­vul­ling kan zijn voor ie­der­een die een goe­de ge­wrichts­func­tie wil on­der­steu­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.