Jeugd slaapt slecht

Metro Holland (Amsterdam) - - AMSTERDAM -

Am­ster­dam­se jon­ge­ren sla­pen slecht, zo schrijft Het Pa­rool. Jon­ge­ren lo­pen daar­door het ri­si­co dat ze de­pres­sief wor­den, con­cen­tra­tie­ver­lies, obe­si­tas of adhd krij­gen. De smartpho­ne en de ta­blet zijn me­de­plich­tig. Een der­de van de zes­tien­ja­ri­gen en ruim een kwart van de veer­tien­ja­ri­gen heeft slaap­pro­ble­men. De cij­fers ko­men uit Jij en Je Ge­zond­heid dat de GGD Am­ster­dam uit­voer­de .

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.