Lie­ver boe­ren dan po­li­ti­ci op de buis

Metro Holland (Amsterdam) - - EXTRA TIME - ME­TRO

De lijst­trek­kers voor de Twee­de Ka­mer­ver­kie­zin­gen heb­ben het op te­le­vi­sie af­ge­legd te­gen de boe­ren van Yvon Jas­pers. Het eer­ste ver­kie­zings­de­bat op tv dat zon­dag­avond op RTL4 werd uit­ge­zon­den trok bij­na 1,2 mil­joen kij­kers. Boer Zoekt Vrouw In­ter­na­ti­o­naal ging ech­ter door de grens van 3,5 mil­joen be­lang­stel­len­den. De on­be­twis­te kijk­cij­fer­hit van KRO-NCRV scoor­de dat enor­me cij­fer on­danks de con­cur­ren­tie van het de­bat en het WK Sprint (schaat­sen). Pre­sen­ta­tri­ce Jas­pers trok on­danks die con­cur­ren­tie maar 250.000 men­sen min­der dan vo­ri­ge week. De snel­ste schaat­sers hiel­den bij de be­slis­sen­de dui­zend me­ters ook nog eens bij­na 1mil­joen kij­kers op de bank.

/ LIZELLE DEUNK

De po­pu­lai­re ‘Zam­bi­aan­se’ boer Marc.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.