Wie ver­slaat de­ze su­do­ku-kam­pi­oen?

Metro Holland (Amsterdam) - - IN HET NIEUWS -

Me­tro plaatst el­ke dag foto’s die jijons via Snap­chat, Fa­ce­book, Twit­ter of In­st­agram stuurt. Wat zie jijon­der­weg en wil je met ons de­len?

Oké, we had­den vo­ri­ge week ie­mand die de su­do­ku in vijf mi­nu­ten wist te ma­ken, maar dit slaat echt al­les: 4mi­nu­ten! Twit­te­raar @Jo­dy­deGraaf stuur­de ons de­ze­fo­to met de tekst: „Nieu­we re­cord­tijd ?!4 mi­nu­ten ,14 se­con­den ,17 h on­der­sten. Wat den­ken jul­lie? #on of­fi­cie les u dok ukam­pi­oen­schap­pen” Ben jij snel­ler dan Jo­dy?? Stuur ons dan even een fo­tootje met je puz­zel en de tijd die je er­over ge­daan hebt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.