Hei­ne­ken mag weer de Johan Cruijff Are­na in

Metro Holland (Amsterdam) - - AMSTERDAM -

Ja­ren­lang heb­ben sup­por­ters van Ajax het met veel te­gen­zin moe­ten drin­ken: Grolsch bier. Door­dat Grolsch bij aan­vang van de bouw van het sta­di­on in 1993 de eer­ste was die in­te­res­se toon­de, ging het sta­di­on met de Twent­se bier­brou­wer in zee. Tot au­gus­tus dit jaar dus. Al­le be­zoe­kers aan de Johan Cruijff Are­na drin­ken de ko­men­de tien jaar Hei­ne­ken bier. De Am­ster­dam­se brou­wer heeft een aan­be­ste­ding ge­won­nen en schenkt tot ze­ker 2027 al het bier in het sta­di­on. Niet al­leen bij wed­strij­den van Ajax en Oran­je, maar ook bij con­cer­ten en an­de­re eve­ne­men­ten.

In de Are­na wor­den elk jaar ze­ker 1,5 mil­joen bier­tjes ver­kocht. Hei­ne­ken gaat in het sta­di­on niet al­leen zijn hoofd­merk ver­ko­pen, maar ook Brand, Despe­r­a­dos en Am­stel Rad­ler.

/ ANP

Be­zoe­kers van de Johan Cruijff Are­na drin­ken weer Am­ster­dams bier.

ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.