Hel­den in ga­mes

Metro Holland (Amsterdam) - - EXTRA TIME -

Su­per­hel­den als de Hulk (foto) krij­gen een ei­gen ga­me. Die wordt spe­ci­aal ge­maakt voor de Ocu­lus Rift, de vir­tu­al­re­a­li­ty­bril van Fa­ce­book. Mar­vel Po­wers Uni­ted VR moet vol­gend jaar op de markt ko­men. Ge­brui­kers kun­nen in de huid van hun fa­vo­rie­te hel­den krui­pen om in team­ver­band het uni­ver­sum te ver­de­di­gen. Die pres­ta­ties kun­nen ze de­len op Fa­ce­book. Spe­lers kun­nen in elk ge­val de Hulk, Cap­tain Mar­vel en Roc­ket Raccoon kie­zen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.