Ik heb de cou­pons ge­von­den, en nu?

Metro Holland (Amsterdam) - - IN HET NIEUWS -

In je per­soon­lij­ke wal­let kun je precies zien wel­ke cou­pons er voor je klaar­staan. Klik op een coupon en je krijgt meer in­for­ma­tie over de ac­tie en ma­nie­ren waar­op je jouw kor­ting kunt ver­zil­ve­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.