Bel­gië het po­pu­lairst

Metro Holland (Amsterdam) - - FINANCE -

De mees­te Ne­der­land­se stu­den­ten (5.585) die hun stu­die­fi­nan­cie­ring mee­ne­men naar het bui­ten­land stu­de­ren in Bel­gië. Dat zijn er veel meer dan het aan­tal stu­den­ten dat in het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk in de boe­ken duikt: 1.668. De VS staat met 528 Ne­der­land­se stu­den­ten op de der­de plaats.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.