OP STA­GE

Metro Holland (Amsterdam) - - FINANCE -

Bij­na een kwart van de stu­den­ten gaat voor een kor­te­re pe­ri­o­de de grens over voor stu­die of sta­ge, blijkt uit cij­fers van Dienst Uit­voe­ring On­der­wijs.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.