10

Metro Holland (Amsterdam) - - FINANCE -

jaar ge­le­den ging de eer­ste Ne­der­land­se stu­dent naar het bui­ten­land met een mee­neem­ba­re stu­die­fi­nan­cie­ring. Met die re­ge­ling kun­nen Ne­der­land­se stu­den­ten een vol­le­di­ge ba­che­lor of mas­ter vol­gen en in veel ge­val­len gewoon stu­die­fi­nan­cie­ring ont­van­gen of be­hou­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.