Geen kraan­wa­ter

Metro Holland (Amsterdam) - - AMSTERDAM -

Een ge­spron­gen wa­ter­lei­ding heeft het Slo­ter­vaart Zie­ken­huis in Amsterdam gis­ter­och­tend flin­ke pro­ble­men be­zorgd. Het he­le zie­ken­huis zat en­ke­le uren zon­der kraan­wa­ter. Daar­door kon­den ope­ra­ties en po­li­kli­ni­sche in­gre­pen niet door­gaan, lag de spoed­ei­sen­de hulp gro­ten­deels plat en wa­ren pa­ti­ën­ten en per­so­neel aan­ge­we­zen op fles­wa­ter. Rond 10.00 uur had­den mon­teurs het pro­bleem ver­hol­pen en had het zie­ken­huis weer wa­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.