Meer feest in de stad

Metro Holland (Amsterdam) - - EXTRA TIME -

Het Zo­mer­car­na­val wordt ge­hou­den op de af­slui­ten­de dag van Rot­ter­dam Un­li­mi­ted. Dit kunst- en cul­tuur­fes­ti­val is van 25 tot en met 29 ju­li op twaalf bin­nen- en bui­ten­po­dia in de ha­ven­stad. Bij­na hon­derd op­tre­dens zijn te be­zoe­ken, van de ope­ning (Ma­ria­chi Re­lo­a­ded) tot bij­voor­beeld The Batt­le of the Drums op de vrij­dag. Het af­slui­ten­de feest is op en bij het Hof­plein. On­der meer Ron­nie Flex, Rolf San­chez en la­tin-we­reld­ster Joey Mont­a­na tre­den za­ter­dag­avond 29 ju­li op. In­fo: Rot­ter­damun­li­mi­ted.com.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.