Puzzel & Win!

20 x sa­men per­soon­lijk­he­den ra­den t.w.v. € 24,99

Metro Holland (Amsterdam) - - EXTRA TIME -

Het spel Ti­me’s Up! staat ga­rant voor me­nig ge­zel­lig avond­je aan de keu­ken­ta­fel. Je speelt de­ze Par­ty edi­ti­on in drie ron­des met twee of meer teams. Die krij­gen steeds 30 se­con­den de tijd om zo­veel mo­ge­lijk per­soon­lijk­he­den te ra­den. Tij­dens drie ron­des moet de ver­tel­ler dat op ver­schil­len­de ma­nie­ren pro­be­ren uit te beel­den. Welk team haalt de mees­te pun­ten?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.