Hoek van Hol­land

Metro Holland (Amsterdam) - - IN HET NIEUWS -

Het goe­de nieuws be­gint al bij de slag­boom, want een kaartje trek­ken voor de par­keer­plaats hoeft hier niet. Par­ke­ren is hier na­me­lijk gra­tis, al stopt dat naar al­le waar­schijn­lijk­heid wel als over twee jaar de me­tro naar het strand gaat rij­den. Van­af de par­keer­plaats loop je langs een aan­tal win­kels, waar­on­der en­ke­le ho­re­ca­za­ken. Bij de ve­le be­ach­clubs zijn ge­noeg bed­den te huur. Voor on­ze test kie­zen wij een bed­je dat je het strand mee op kunt sle­pen. 20 eu­ro ar­mer -waar­van 5 eu­ro borg - en twee bed­den rij­ker (met gra­tis pa­ra­sol of wind­scherm) kun­nen we gaan bak­ken in het zon­ne­tje. Als we trek krij­gen gaan we op zoek naar een pa­tat­je en wat drin­ken. Bij ca­fe­ta­ria 2 Ge­zus­ters zijn we 12 eu­ro kwijt, maar krij­gen we een roy­aal por­tie. Als af­zak­ker­tje ne­men we een wijn­tje en een bier­tje bij be­ach­club De­chi Beach, kos­ten 6,25. Een pri­ma strand­dag. €0 Par­ke­ren €12 pa­tat +drank­je €15 Bed­den €2,50 bier €3,75 wijn­tje €33,45

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.